אז מה זה בעצם חנות מדע?

June 5, 2018

בשבוע שעבר השתתפה החממה החברתית בכנס של רשת ה- Living Knowledge. הרשת מחברת בין "חנויות מדע": יוזמות לחיזוק הקשרים בין המדע (science) לחברה (society). היוזמות הללו פועלות בכל רחבי העולם והן נקראות בשם הכולל Science Shops, אך גם בשמות אחרים, בהתאם לתחומי התמחותן ולזירה בה הן פועלות. הכנס הבינלאומי של רשת ה- Living Knowledge  מתקיים אחת לשנתיים, כל פעם במדינה אחרת באירופה. השנה התקיים הכנס באוניברסיטת קורבינוס בבודפשט. פרופ' רחל קלוש - מייסדת החממה והמנהלת האקדמית ואני הצגנו בכנס את ההזדמנויות והאתגרים העומדים בפני החממה החברתית, את ההישגים והתכניות לעתיד.

 

מהי חנות מדע (Science Shop) ?

חנות מדע היא מיזם, או פרויקט העוסק במחקר עם החברה האזרחית. להבדיל ממחקר אקדמי מסורתי, הנערך באקדמיה ביוזמת חוקרים, מוסדות אקדמיים או גופים חיצוניים כמו חברות מסחריות ותעשיות שונות, חנות מדע חוקרת נושאים העולים מתוך הצרכים של האזרחים עצמם או של קבוצות מטעמם, מתוך תפיסה כי גם כדי להתמודד עם האתגרים הניצבים בפניה, גם החברה האזרחית זקוקה למחקר מהימן ובלתי תלוי ולידע חדשני. המחקר הנערך בחנויות המדע הוא מחקר משתף ובלתי תלוי, המקיים שיח ותקשורת דו כיוונית עם החברה האזרחית, ולא רק מעביר ידע מהאקדמיה אל הציבור.

חנות המדע היא מעין פלטפורמה המתווכת בין קבוצות אזרחים: איגודים מקצועיים, קבוצות פעילים, ארגונים ללא מטרות רווח, צרכנים וכיו"ב לבין מכוני מחקר ומוסדות אקדמיים והיא מקדמת מחקר מבוסס קהילה (1).

בשל העיסוק שלהן בנושאים מקומיים ובשל החיבור לבעלי עניין הקשורים למקום עצמו, חנויות מדע נבדלות זו מזו בנושאים בהם הן עוסקות ובאופן בו הן מאורגנות: לעתים הן מחוברות למוסד אקדמי הנמצא באותו אזור, והמחקר נערך כחלק מתכנית הלימודים על ידי הסטודנטים באותו מוסד; לעתים מדובר במכון מחקר עצמאי. בכל מקרה, חנות מדע חוקרת בעיות חברתיות שפתרונן דורש ידע מחקרי.

המטרות של חנויות המדע:

* לספק לחברה האזרחית ידע וכלים על ידי מחקר וחינוך

* לספק שירותים "בני קיימא" ללקוחות

* לספק ולתמוך בגישה ציבורית למדע ולטכנולוגיה ולאפשר השפעת הציבור על תחומי ידע אלה

* לפתח שותפויות עם החברה האזרחית

* לקדם בקרב מקבלי החלטות, מכוני מחקר ומוסדות חינוך את ההבנה לצרכי החברה האזרחית במחקר

* לשפר את המיומנויות והידע של הסטודנטים, נציגי הקהילות והחוקרים (2)

 בתמונה: איך ניתן לקדם מחקר בשיתוף החברה האזרחית (3) 

היסטוריה

חנויות המדע החלו להתפתח בתחילת שנות ה- 70 בהולנד על רקע התעוררות אזרחית בנושאים סביבתיים וכניסת התחום של חינוך מבוסס פרויקטים למוסדות הלימוד. בשנות ה- 80 נפתחו חנויות מדע גם בגרמניה, בלגיה, צרפת ודנמרק ובשנות ה- 90 המשיך הרעיון להתפתח על רקע שינוי השיח אודות הקשר שבין מדע וחברה ובעקבות הדרישה הגוברת לתת מענה גם לצרכי החברה האזרחית באמצעות מחקר. בשנים הבאות הרעיון המשיך להתפשט למדינות נוספות וזכה לתמיכה מוסדית.

 

Living Knowledge Network

הרשת הוקמה בתמיכת האיחוד האירופי והיא מספקת תמיכה רעיונית, הדרכה, כלים ומיומנויות הן באמצעות כנסים, מפגשים וסדנאות פנים-אל-פנים והן באמצעים דיגיטליים כמו ובינרים, אתרי אינטרנט ומאגרי ידע מקוונים. הרשת מקיימת כנס בינלאומי אחת לשנתיים. יחודם של כנסים אלה הוא באפשרות ללמוד במשותף, להציג לבטים ודילמות ולהיפגש עם עמיתים בעלי תחומי עניין משותפים. במהלך הכנס מתקיימות סדנאות, הרצאות, פאנלים לדיון משותף, הצגת דילמות ואירועים חברתיים.

 בתמונה:  Dilemma Session במסגרת הכנס בבודפשט בהשתתפות ארגון חברה אזרחית המסייע למחוסרי דיור (4)

 


רשתות מקצועיות נוספות

כדי להטמיע את העקרונות של "חנויות מדע" בקרב חוקרים, סטודנטים ובקרב הציבור הרחב, הוקמו בתמיכת האיחוד האירופי מספר פרויקטים הנותנים מעטפת תמיכה, סיוע וליווי לפרויקטים השונים.

  •  RRI tools - Responsible Research and innovation כדי להתמודד עם אתגרים חברתיים כמו שינויי אקלים, הגירה והזדקנות האוכלוסיה, יש צורך בקידום מחקר אחראי וחדשני המקדם ערכים של שקיפות והכלה. מחקר שתוצאותיו נגישות לציבור הרחב ומקנות הזדמנות שווה לכלל האזרחים. RRI מציעים ארגז כלים לקידום שותפות בין מגזרית בה משתתפים אזרחים, חוקרים, מקבלי החלטות, נציגי התעשיה ובעלי עניין נוספים (5).

 בסרטון:  Responsible Research and Innovation tools

 

  • EnRRICH - The Enhancing Responsible Research and Innovation through Curricula in Higher Education התארגנות הנתמכת על ידי האיחוד האירופי והמסייעת בפיתוח ידע, כלים ואסטרטגיות להטמעת מחקר אחראי וחדשנות במוסדות האירופאיים להשכלה גבוהה. לחמשת העקרונות המנחים את הפרויקט: מעורבות הציבור, חינוך למדע, גישה פתוחה, אתיקה ומגדר נוספו לאחרונה גם משילות, קיימות וצדק חברתי (6)

  • Campus Engage Ireland אחת המדינות המובילות בהטמעה ובמימוש אסטרטגיות של מחקר והוראה מבוססי קהילה היא אירלנד. ברשת שהוקמה על ידי המדינה חברים 8 מוסדות אקדמיים והיא מציעה תמיכה, ליווי וסיוע כדי לקדם את הנושא ברמה הארצית. לרשת אתר אינטרנט מרשים הכולל גם מאגר ידע מכל המוסדות החברים ברשת (7).

  • InSPIRES - Ingenious Science shops to promote Participatory Innovation, Research and Equity in Science  הרשת מחברת נציגי חברה אזרחית, אנשי מקצוע ובעלי עניין נוספים ליצירה משותפת (co-creation) , הטמעה ופיתוח של חנויות מדע. הפרויקט עוסק בעיקר בנושאי בריאות וסביבה ושם דגש על אוכלוסיות בעלות מאפיינים יחודיים כמו נשים ובני הגיל השלישי, תוך מימוש אסטרגיה "גלוקלית" (גלובלית + לוקלית) המגבירה את הרלוונטיות של חנויות המדע בהתאם להקשר המקומי (8).

 

חנויות מדע ברחבי העולם

  • Wissenschaftsladen Wien - Science Shop Vienna חנות המדע הווינאית הוקמה ב- 1991, זהו מכון מחקר עצמאי המקדם מחקר בהתאם לדרישות של החברה האזרחית. מחקרים שנערכים בחנות המדע של וינה עוסקים בסוגיות סביבתיות ובנושאים חברתיים כמו לקויי שמיעה, סטודנטיות שהן גם אמהות, תעסוקה ועוד (9).

  • BOUTIQUE DES SCIENCES חנות המדע של אוניברסיטת ליון עוסקת בשאלות מחקר העולות מן החברה האזרחית ומבצע מחקר משתף בלתי תלוי. בין הפרויקטים ניתן למצוא מחקר אודות הטיפול בחולים בתוך הקהילה ומתן מידע רפואי למטפלים העיקריים בבית; השפעת הרכיבה על אופניים בעיר על הבריאות; גינון עירוני; גידול דבורים וכיוב' (10).

  • UNIVERSITY OF GRONINGEN חנות המדע של אוניברסיטת חרונינגן בהולנד באֳתר הפרויקט, הציבור מוזמן להציע שאלות מחקר מתוך בעיות המטרידות אותו. צוות התכנית מסייע ביצירת הקשר  וההתאמה בין האתגרים לבין חוקרים הרלוונטיים בפקולטות השונות ובכך נותן מענה לצרכים החברתיים שעלו (11).

  • DIT המכון הטכנולוגי של אירלנד Students Learn With Communities מטרת הפרויקט היא לייצר שותפויות בין תושבי האזור לסטודנטים ולסגל האוניברסיטה ולפתח פרויקטים המועילים לכל המשתתפים. באתר האינטרנט של התכנית קיים מאגר רעיונות ושאלות מחקר ממנו יכולים סטודנטים לבחור. תחומי הפרויקטים מגוונים: בריאות, הנדסה, שיווק, מדיה, אמנות וכיוב' (12).

 

מה קורה בישראל?

כפי שנכתב כאן בעבר, המועצה להשכלה גבוהה יצאה בשנת 2011 בקול קורא להקמת שותפויות אקדמיה-קהילה בישראל. הרעיון היה קידום תפיסה לפיה המעורבות החברתית היא הרגל השלישית של האקדמיה, לצד ההוראה והמחקר (13). בעקבות הקול הקורא ובעקבות תהליכים אחרים שהתרחשו בארץ , דוגמת המחאה החברתית בשנת 2011, הוקמו פרויקטים במוסדות רבים בארץ, חלקם פועלים על פי המודל של "חנות מדע". מספר דוגמאות לפרויקטים כאלה:

 בתמונה: הזמנה לפעילות מדעית קהילתית וחברתית במעיין טובא, המחבר בין הידע המקומי של תושבי המקום לידע מדעי של חוקרים ממכללת תל-חי.

במסגרת פעילות אקדמיה בכיכר, מתוך דף הפייסבוק של הפרויקט

  • אקדמיה בכיכר - מכללת תל חי פרויקט שהוקם בעקבות המחאה החברתית של שנת 2011 במטרה להחזיר את האקדמיה אל הציבור הרחב ולקיים דיאלוג ביקורתי, משתף ושוויוני סביב ידע המחבר בין אנשים מקבוצות שונות (14).

  • מ.ט.ע (מדע, טכנולוגיה, עיצוב) קהילתי המכון הטכנולוגי חולון HIT - הפרויקט מנגיש ידע טכנולוגי לקהילה ומוציא לפועל פרויקטים מגוונים עם קהילות שונות. בין הפרויקטים: פיתוח לומדה עבור ארגון לתת; עיצוב משחקים לילדים מהחינוך המיוחד; פיתוח כסא גלגלים מיוחד המסוגל לנוע על החול (15).

 בתמונה: מפגש עם תושבי שכונת נווה פז בחיפה במסגרת סטודיו לאדריכלות העוסק בהתחדשות השכונה בשיתוף החממה החברתית.

מנחות: אדר' מיכל יוקלה ואדר' גל גבריאל. צילום: רותי דונג

 

 

החממה החברתית בטכניון

החממה החברתית היא סוג של חנות מדע - או כמו שאנחנו קוראים לזה: מדעניה. במהלך השנים החממה יזמה קורסים, מחקרים ופרויקטים העוסקים בבעיות העולות מהשטח. החממה מלווה סטודנטים, מורים וחוקרים המעוניינים לעסוק בבעיות חברתיות ומעניקה להם סיוע ותמיכה. את תוצרי הפעילות שלנו אנו מעלים לאתר האינטרנט שלנו ומנגישים אותם לקהל הרחב בגישה חופשית. לצד אלה מקיימת החממה מפגשי תושבים, הרצאות, ימי עיון וכנסים הפתוחים לקהל הרחב. האירועים מתקיימים בערים ובשכונות בהן אנו פועלים בשיתוף עם ארגוני חברה אזרחית, מוסדות חברה ותרבות, פעילים מקומיים, רשויות ועוד.

 

חדש בחממה: מאגר פרויקטים

לאחרונה, השקנו מאגר פרויקטים מקוון במטרה להגיע לקהל מגוון ורחב. המאגר פתוח לציבור באתר האינטרנט שלנו וניתן להציע רעיונות למחקרים ופרויקטים העולים מתוך צרכים מקומיים. לאחר קבלת המידע, ננסה לאתר בתוך הטכניון חוקרים או סטודנטים המוצאים עניין בנושא ונעשה את החיבור. המאגר מאפשר מצד אחד העלאת רעיונות לפרויקטים ולמחקרים המעניינים את הציבור, ומהצד השני מאפשר לסטודנטים ולחוקרים המעוניינים לעסוק בסוגיות שמעניינות את החברה לבחור פרויקט מתוך המאגר ולקבל סיוע וליווי מטעם החממה החברתית.

להוספת פרויקט למאגרלחצולעיון בפרויקטי עבר: #קורסים #מחקרים

 

  בתמונה: האקתון לפיתוח פתרונות טכנולוגיים לבעיות חברתיות בקורס כישורים רכים בטכניון בשיתוף החממה החברתית.

מנחים: פרופ' אורית חזן, גדי הר-שי ורותם בנט. צילום: רותי דונג

 

מקורות:

(1) CBR - Community Based Research

(2) http://www.livingknowledge.org/science-shops/about-science-shops/

(3) לדוח המלא

(4) למידע נוסף

(5) https://www.rri-tools.eu/

(6) http://www.livingknowledge.org/projects/enrrich

(7) http://www.campusengage.ie/case-studies 
(8) InSPIRES 

(9) https://wilawien.ac.at/fragtxte_en.html

(10) http://boutiquedessciences.universite-lyon.fr/

(11) https://www.rug.nl/society-business/science-shops/

(12) Students Learning With Communities

(13) מעורבות אקדמיה בקהילה

(14) אקדמיה בכיכר

(15) מ.ט.ע קהילתי - מכון טכנולוגי חולון

Please reload

© 2014 by Ruti Donag. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now